سرویس اس ام اس یا SMS یکی از فناوری های جدید ارتباطی است که در دنیای بازاریابی امروزه برای برقراری ارتباط با ،مشتریان از آن بهره جسته اند و استفاده می کنند .

در این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم  یا  wireless به عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس در ادامه آن به  تبلیغات بوسیله تلفن همراه را به  صورت جامع مورد بررسی قرار میدهیم و به ابعاد مختلفی مانند ملزومات و انواع این تبلیغاتمی پردازیم .

اس ام اس و پنجره ای رو به تجارت

اس ام اس و پنجره ای رو به تجارت

 

پس از مقایسه ویژگی های بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن این مزایا و معایب و مروری بصورت خلاصه  بر ابعاد اثرگذار بر ادراک مصرف کننده از اس ام اس های تبلیغاتی، برای استفاده صحیح از این فناوری و به کارگرفتن اثربخش آن در عرصه فعالیتهای بازاریابی به معرفی و تشریح دو مدل مفهومی پرداخته شده است.

اس ام اس و پنجره ای رو به تجارت

       اس ام اس و پنجره ای رو به تجارت

 

 

نتایج حاصل از تمامی این بررسی ها همگی حاکی از آینست که برای استفاده از اس ام اس به عنوان ابزاری اثربخش در عرصه تبلیغات بازاریابی باید چهار عامل مهم را در مورد بازارهدف به درستی شناخت:

ویژگی های جمعیت شناختی،

نگرش بازار هدف به اس ام اس های تبلیغاتی،

آشنایی بازار هدف با ناهنجاری که در اس ام اس تبلیغ می شود

و میزان مربوط بودن پیامک تبلیغاتی به مشتری.

آگاهی و استفاده از این عوامل چهارگانه احتمال پاسخ رفتاری مطلوب که همان خرید کالای تبلیغ شده در پیامک است را به شدت بالا میبرد .

نظر شما چیه؟