اپراتور ها و مقایسه آنها(2)

 

نتایج زیر برای اپراتور های مختلف بدست آمد (نکته: برای هر اپراتور مرز سلولی متفاوت است، دلیل آن هم استفاده از BTSهای تفاوت در فواصل مختلف است که با 2 ساعت گشت در خیابان‌های شهر این نتایج به دست آمد).

اپراتور ایرانسل پس از عبور از مرز سلولی مکالمه قطع شد و بوق اشغال به گوش رسید! برای اینکه از این مورد مطمئن شویم، مجدد تماس برقرار کرده و از مرز سلول عبور می‌کنیم، این بار 10 ثانیه تماس مکث داشت و مکالمه ادامه پیدا کرد.

اپراتور رایتل در عبور از مرز سلولی عالی عمل کرد و با اینکه آزمایش را 2 بار و در حال حرکت انجام دادیم، با این حال باز هم حس نشد (پوشش ضعیف اپراتور رایتل ما را مجبور می‌کرد تا تنها در یک خیابان و با مشاهده و دید مستقیم به BTS این کار را انجام دهیم اما نکته مهم، جابجایی سلولی بود که اتفاق افتاد).

اپراتور ها و مقایسه آنها(2)

اپراتور ها و مقایسه آنها(2)

تست بوت سیم کارت

بوت یا راه اندازی اولیه سیم کارت تا زمان برقراری اولین تماس، نیازمند ایجاد و تبادل یک سری اطلاعات ما بین MS و AuC است که از الگوریتم‌های مشابهی استفاده می‌کنند تا سیم کارت شناسایی شده و عملیاتی شود. در هر نسل تلفن همراه که در واقع اینجا هر اپراتور تلفن همراه است، از الگوریتم‌ها و کانال‌های خاصی جهت این تبادل استفاده می‌شود که متناسب با آن‌ها سرعت عملکرد این فرآیند تغییر می‌کند. در واقع ما با این تست به شما نشان خواهیم داد که کدام اپراتور از  سیستم قوی‌تر و سرعت عملکرد بهتری در این مورد برخوردار است.

اپراتور در تلفن‌های جدید گزینه offline یا حالت پرواز وجود دارد و نیازی به خاموش و روشن کردن دستگاه نیست. ولی بخاطر استفاده از یک گوشی در این تست، مجبور به خاموش کردن دستگاه و تعویض سیم کارت هستیم. نتایجی که پس از بررسی بدست آمد، به ترتیب برای اپراتور ها به شرح زیر است:

اپراتور همراه اول پس از 16 ثانیه اولین تماس را برقرار کرد.

اپراتور ایرانسل پس از 19 ثانیه اولین تماس را برقرار کرد.

اپراتور رایتل پس از 15 ثانیه اولین تماس را برقرار کرد.

نظر شما چیه؟