پیام کوتاه وپنل کاربردهای عمومی

پیام کوتاه وپنل کاربردهای عمومی

در دنیای امروزی با وجود این پیشرفت های گسترده به نظر من بعد اختراع برق ، اختراع موبایل و امکان اس ام اس دادن با آن بود

کاربردهای عمومی پیام کوتاه PANEL:

 • فرستادن پیام کوتاه تبلیغاتی به صورت انبوه برای منطقه مورد نظر
 • فرستادن پیام کوتاه تبلیغاتی برای مقاصد تجاری و بازرگانی
 • فرستادن پیام کوتاه مناسبتی به کلیه افراد
 • اعلام ابلاغیه واطلاعیه جدید به کاربران مورد نظربا Panel پیام کوتاه
 • اعلام جدید ترین محصولات به مشتریان با پیام کوتاه
 • اعلام تاریخ و ساعات جلسات به مدیران و کارمندان از طریق SMS
 • اعلام نکات ضروری برای مدیران و کارمندان و یا مشتریان از طریق SMS
 • علام ابلاغیه واطلاعیه جدید به کاربران مورد نظربا Panel پیام کوتاه
 • اعلام جدید ترین محصولات به مشتریان با این روش
 • اعلام تاریخ و ساعات جلسات به مدیران و کارمندان از طریق SMS
 • اعلام نکات ضروری برای مدیران و کارمندان و یا مشتریان از طریق SMS
 • فرستادن از این طریق به بانک شماره تلفن های مشاغل
 • فرستادن از این طریق به بانک شماره تلفن های مشاغل
 • فرستادن از این طریق به شماره تلفن های مشاغل

پیام کوتاه

این پنل به صورت همیشگی و با خط اختصاصی به کاربران واگذار می شود که کاربران می توانند از این سامانه ، فرستاده و دریافت SMS داشته باشند.

نظر شما چیه؟