قیمت بسته های پیامک تبلیغاتی

آزمایشی رایگان

رایگان

ارسال 3 پیامک رایگان آزمایشی از خط عمومی

ارسال 3 پیامک

شما در پنل آزمایشی می توانید 3 پیامک رایگان ارسال کنید

خط عمومی

خط عمومی به شماره خطی گفته میشود که بین همه کاربران به اشتراک گذاشته می شود.

مثلاً: 50002060912000

تهیه آمار و گزارش پیامک های ارسالی

شما پس از ارسال پیامک وضعیت پیامک را مشاهده خواهید کرد.

در صورت عدم دریافت پیامک توسط گیرنده به هر دلیلی وجه به حساب شما عودت داده می شود.

10,000 پیامک

200 هزار تومان

ارسال 10,000 پیامک هدفمند برای منطقه، جنسیت، مشاغل مشخص از خط اختصاصی

بدون هزینه اولیه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
سامانه (پنل) ارسال پیامک کاملاً رایگان
داشتن یک سامانه ارسال پیامک در پیام رسان هیچ هزینه ای ندارد !
خط اختصاصی

شماره اختصاصی دقیقا مانند سیم کارت موبایل شماست ! با این تفاوت که نیاز به هیچ سخت افزاری ندارد و سرعت ارسال و دریافت بسیار بالایی دارد.
شماره های اختصاصی با پیش شماره ای مانند 3000 و 5000 شروع می شوند .

تهیه امار و گزارش
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 ارسال پیامک تکي و گروهي

به مخاطبان خاص خود پيامک ارسال کنيد !

سامانه ارسال وایبر  و تلگرام

پیامک انبوه تبلیغاتی و انبوه وایبر و تلگرام ارسال کنید !

ارسال پیامک منطقه ای

به دقت شهر ، پيش شماره و حتي کد پستي پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

ارسال پیام کوتاه سن و جنسيت
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

50,000 پیامک

800 هزار تومان

ارسال 50,000 پیامک هدفمند برای منطقه، جنسیت، مشاغل مشخص از خط اختصاصی

Keyword Research & Selection
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Baseline SEO Ranking Report
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
On Page Optimization
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
XML Sitemap Generation & Submission
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Webmaster Tool Management
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Social Media Optimization
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
24x7 Email Support
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Blog Creation & Promotion
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

10,000 پیامک

1.5 میلیون تومان

ارسال 100,000 پیامک هدفمند برای منطقه، جنسیت، مشاغل مشخص از خط اختصاصی

بدون هزینه اولیه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
سامانه (پنل) ارسال پیامک کاملاً رایگان
داشتن یک سامانه ارسال پیامک در پیام رسان هیچ هزینه ای ندارد !
خط اختصاصی

شماره اختصاصی دقیقا مانند سیم کارت موبایل شماست ! با این تفاوت که نیاز به هیچ سخت افزاری ندارد و سرعت ارسال و دریافت بسیار بالایی دارد.
شماره های اختصاصی با پیش شماره ای مانند 3000 و 5000 شروع می شوند .

تهیه امار و گزارش
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 ارسال پیامک تکي و گروهي

به مخاطبان خاص خود پيامک ارسال کنيد !

سامانه ارسال وایبر  و تلگرام

پیامک انبوه تبلیغاتی و انبوه وایبر و تلگرام ارسال کنید !

ارسال پیامک منطقه ای

به دقت شهر ، پيش شماره و حتي کد پستي پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

ارسال پیام کوتاه سن و جنسيت
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

500,000 پیامک

7 میلیون تومان

ارسال 500,000 پیامک هدفمند برای منطقه، جنسیت، مشاغل مشخص از خط اختصاصی

بدون هزینه اولیه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
سامانه (پنل) ارسال پیامک کاملاً رایگان
داشتن یک سامانه ارسال پیامک در پیام رسان هیچ هزینه ای ندارد !
خط اختصاصی

شماره اختصاصی دقیقا مانند سیم کارت موبایل شماست ! با این تفاوت که نیاز به هیچ سخت افزاری ندارد و سرعت ارسال و دریافت بسیار بالایی دارد.
شماره های اختصاصی با پیش شماره ای مانند 3000 و 5000 شروع می شوند .

تهیه امار و گزارش
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 ارسال پیامک تکي و گروهي

به مخاطبان خاص خود پيامک ارسال کنيد !

سامانه ارسال وایبر  و تلگرام

پیامک انبوه تبلیغاتی و انبوه وایبر و تلگرام ارسال کنید !

ارسال پیامک منطقه ای

به دقت شهر ، پيش شماره و حتي کد پستي پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

ارسال پیام کوتاه سن و جنسيت
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1,000,000 پیامک

13 میلیون تومان

ارسال 1,000,000 پیامک هدفمند برای منطقه، جنسیت، مشاغل مشخص از خط اختصاصی

بدون هزینه اولیه
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
سامانه (پنل) ارسال پیامک کاملاً رایگان
داشتن یک سامانه ارسال پیامک در پیام رسان هیچ هزینه ای ندارد !
خط اختصاصی

شماره اختصاصی دقیقا مانند سیم کارت موبایل شماست ! با این تفاوت که نیاز به هیچ سخت افزاری ندارد و سرعت ارسال و دریافت بسیار بالایی دارد.
شماره های اختصاصی با پیش شماره ای مانند 3000 و 5000 شروع می شوند .

تهیه امار و گزارش
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 ارسال پیامک تکي و گروهي

به مخاطبان خاص خود پيامک ارسال کنيد !

سامانه ارسال وایبر  و تلگرام

پیامک انبوه تبلیغاتی و انبوه وایبر و تلگرام ارسال کنید !

ارسال پیامک منطقه ای

به دقت شهر ، پيش شماره و حتي کد پستي پیامک تبلیغاتی ارسال کنید

ارسال پیام کوتاه سن و جنسيت
Placeholder content, click to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

بدون هزینه اولیه!           پنل کاملاً رایگان!           بدون هیچگونه هزینه اضافه!

چطور بفهمم پیامک های تبلیغاتی برای چه کسانی ارسال شده؟

بعد از ارسال پیامک های تبلیغاتی ما به شما یک گزارش جامعه و دقیق شامل شماره مشترکین، تاریخ و ساعت دقیق دریافت، وضعیت پیام، حتی اطلاعتی شامل جنسیت، سن، شغل و موقعیت جغرافیایی خواهیم داد.

پیامک هایی که گیرنده خاموش یا در دسترس نیست چه میشود؟

بابت پیامک هایی که به دست گیرنده نمی رسد حال چه مشترک خاموش باشد یا در دسترس نباشد شما هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهید کرد.

به صورت کلی شما تنها در صورتی هزینه پیامک را پرداخت می کنید که پیامک به دست مشترک مورد نظر رسیده باشد.